Hybridmäklare

Hybridmäklare är ett mellanting mellan nätmäklare och traditionella mäklare. Precis som traditionella mäklare har hybridmäklare lokala kontor och hanterar visningarna, men de använder modern teknik för att effektivisera försäljningsprocessen.

Hybridmäklare arbetar precis som nätmäklare för en mer effektiv och transparent försäljningsprocess. T.ex. ger de en tydlig beskrivning av hur försäljningen skall gå till. De arbetar med fasta, konkurrenskraftiga arvoden.

Skillnaden mellan nätmäklare och hybridmäklare

Hybridmäklarna har inte gått hela vägen med digitaliseringen. T.ex. har de lokala kontor och hanterar fortfarande visningar. P.g.a. denna något mindre digitala process är hybridmäklarna dyrare än nätmäklarna.

Skillnaden mellan traditionella mäklare och hybridmäklare

Hybridmäklarnas modell kräver inte något förändrat beteende hos köpare och säljare. Därför hoppas de att modellen locka fler användare. Säljare och köpare märker ganska liten skillnad mot en traditionell mäklare. Lite mindre flashiga kontor, bilar, lägre arvode och en mer digital process – that’s it.

En mer effektiv och transparent process skall också locka dagens mer digitala konsumenter. De som är vana vid snabb och öppen service via nätet.

Exempel på Hybridmäklare

Blok

Blok startades 2017 i Helsingfors. Grundare är Rudi Skogman, Olli Gunst, Samu Hautala och Juha Jokela. Bolaget använder teknologi i kombination med fysiska fastighetsmäklare för att hantera alla steg i bostadsaffären. 2019 lanserade Blok sin mäklartjänst i Sverige.

Blok fotograferar, ordnar objektbeskrivning och sköter marknadsföring, men de har digitaliserat mycket av det pappersarbetet.

Blok vill göra det enklare och mer effektivt att sälja bostäder. Det gör man genom att eliminera många repetitiva och tidskrävande uppgifter i en traditionell förmedlingsprocess. Blok löser detta genom att digitalisera stora delar av processen. För att hålla ned kostnaderna är det desstuom visningsvärdar som håller i visningarna och en registrerad fastighetsmäklare tar sedan över i slutet av processen för att genomföra affären.

Blok värderar bostäder digitalt och ger en uppskattning av mäklararvodet direkt på hemsidan. Blok värderar med hjälp av en algoritm baserad på försäljningsstatistik, slutpriser och fakta om bostaden.

www.blok.se

Norban

Blok lanserade sin tjänst 2019. Fastighetsmäklaren Per Hedenmark och managementkonsulten Adrian Miller grundade bolaget.

Hos Norban laddar säljaren ned deras app. I appen fyller man på information och beskriver sin bostad. Därefter kan man välja hur man vill fortsätta med sin försäljning.

Norban erbjuder ett lågt fast arvode, precis som Blok. Norban har dessutom ett eget koncept där man kan sälja på ”förmarkanden”. Då är det istället köparen som står för arvodet. Norban finns idag i Stockholm, Malmö/Lund, Helsingborg och Göteborg.

www.norban.se